เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม
ถนนลาดยาง 3 สาย
ถนนคอนกรีต 18 สาย
ถนนลูกรัง 63 สาย
ถนนทางหลวงแผ่นดินที่ 21 ตัดผ่าน หมู่ที่ 5,6,3,1 ซึ่งเป็นเส้นทางจากเพชรบูรณ์ไป กรุงเทพ ,สระบุรี , ลพบุรี และนครราชสีมา


การโทรคมนาคม
มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 36 แห่ง
ปั้มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
ลานตลาด จำนวน 5 แห่ง0.02s. 0.75MB