นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 5,132 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
ถนนลาดยาง 3 สาย
ถนนคอนกรีต 18 สาย
ถนนลูกรัง 63 สาย
ถนนทางหลวงแผ่นดินที่ 21 ตัดผ่าน หมู่ที่ 5,6,3,1 ซึ่งเป็นเส้นทางจากเพชรบูรณ์ไป กรุงเทพ ,สระบุรี , ลพบุรี และนครราชสีมา


การโทรคมนาคม
มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 36 แห่ง
ปั้มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
ลานตลาด จำนวน 5 แห่ง

ไฟฟ้า
ในเขตตำบลคลองกระจัง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่สำหรับ ประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็น 4.4 %


แหล่งน้ำธรรมชาติ

ประเภทแหล่งน้ำที่ตั้ง/ไหลผ่าน ใช้ประโยชน์สภาพการใช้งาน
(หมู่ที่) สำหรับ(ระบุ)ตลอดปีเฉพาะฤดู
แม่น้ำป่าสัก2,4,5,6,7,8 การเกษตร
คลองวังแท่น2การเกษตร
คลองขมิ้น – คลองไข่เน่า7 การเกษตร
คลองขนมจีน4การเกษตร
คลองห้วยหวาย5 การเกษตร
คลองมะนาว3การเกษตร
คลองวังขอน, คลองชะออม10,15,17,18การเกษตร
คลองขมิ้น11การเกษตร
คลองวังไทร13 การเกษตร
คลองวังเกวียน12,14การเกษตร


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย 10 แห่ง
บ่อโยก 74 แห่ง
บ่อบาดาล 56 แห่ง
ประปา 35 แห่ง
เปลี่ยนภาษา