นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 5,011 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 62รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) แชร์  
7 พ.ย. 62ผลการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
31 ต.ค. 61รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอกระจัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
5 ม.ค. 58สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 แชร์  
1 ต.ค. 57สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2557 แชร์  
30 ก.ย. 57ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2557-งวดเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 แชร์  
1 ก.ย. 57 สรุปผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2557 แชร์  
4 ส.ค. 57สรุปผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2557 แชร์  
4 ก.ค. 57ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2557 - งวดเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 แชร์  
8 พ.ค. 57สรุปผลการดำเนินการเดือนเมษายน 2557 แชร์  
18 เม.ย. 57สรุปผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 2557 แชร์  
20 ม.ค. 57ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2556 - งวดเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 แชร์  
10 ม.ค. 57สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 แชร์  
16 ธ.ค. 56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 แชร์  
6 พ.ย. 56สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556 แชร์  
30 มิ.ย. 53งวดเดือน ตุลาคม 2552 - เดือน มีนาคม 2553 แชร์  
30 มิ.ย. 53 งวดเดือน เมษายน 2553 - เดือน มิถุนายน 2553 แชร์  
30 มิ.ย. 53งวดเดือน กรกฏาคม 2553 - เดือนกันยายน 2553 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา