เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอกระจัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561151
สรุปผลการดำเนินงานปี 25584117
สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 25572137
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2557-งวดเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25578120
สรุปผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 25577123
สรุปผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 25572125
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2557 - งวดเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25575127
สรุปผลการดำเนินการเดือนเมษายน 25572125
สรุปผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 25573114
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2556 - งวดเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 25572140
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25562122
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25562121
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25562108
งวดเดือน ตุลาคม 2552 - เดือน มีนาคม 25531128
งวดเดือน เมษายน 2553 - เดือน มิถุนายน 25531123
งวดเดือน กรกฏาคม 2553 - เดือนกันยายน 25531121

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB