เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอกระจัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561146
สรุปผลการดำเนินงานปี 25584114
สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 25572130
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2557-งวดเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25578115
สรุปผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 25577119
สรุปผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 25572122
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2557 - งวดเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25575123
สรุปผลการดำเนินการเดือนเมษายน 25572120
สรุปผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 25573110
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2556 - งวดเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 25572137
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25562117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25562117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25562104
งวดเดือน ตุลาคม 2552 - เดือน มีนาคม 25531123
งวดเดือน เมษายน 2553 - เดือน มิถุนายน 25531118
งวดเดือน กรกฏาคม 2553 - เดือนกันยายน 25531117

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB