เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอกระจัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561163
สรุปผลการดำเนินงานปี 25584134
สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 25572161
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2557-งวดเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25578135
สรุปผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 25577142
สรุปผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 25572144
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน เมษายน 2557 - งวดเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 25575146
สรุปผลการดำเนินการเดือนเมษายน 25572149
สรุปผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 25573132
ประกาศผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2556 - งวดเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 25572154
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25562134
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25562140
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25562126
งวดเดือน ตุลาคม 2552 - เดือน มีนาคม 25531146
งวดเดือน เมษายน 2553 - เดือน มิถุนายน 25531141
งวดเดือน กรกฏาคม 2553 - เดือนกันยายน 25531136

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB