นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 4,969 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภา อบต.คลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
12 พ.ย. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 แชร์  
28 ก.ย. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 แชร์  
28 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
13 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 แชร์  
7 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 แชร์  
28 ม.ค. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 แชร์  
14 พ.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ปี พ.ศ. 2562 แชร์  
26 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 แชร์  
30 ส.ค. 62รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ส.ค. 62รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
4 ก.ค. 62รายงานประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
13 มิ.ย. 62รายงานประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
29 พ.ค. 62รายงานประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
14 พ.ค. 62รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
12 ก.พ. 62รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
12 ธ.ค. 61รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
28 ก.ย. 61รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา