เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ปี 2562

วันที่ 30 ต.ค. 62 หมวดหมู่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

01รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื.pdf82.39 KB
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื03.pdf82.39 KB
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส3).xlsx16.07 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.02s. 0.50MB