นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 5,128 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ปี2564 แชร์  
1 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ปี 2564 แชร์  
2 ต.ค. 63แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.2) แชร์  
2 ต.ค. 63แผนเผยแพร่จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แชร์  
30 ก.ย. 63แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563-ว62 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน-ปี 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-ปี 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-ปี 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563/ว62 แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน-ปี 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3-2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม-ปี 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-ปี 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/ว62 แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม-ปี 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2-2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา