นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 527 คน

เยี่ยมชม 4,936 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.ค. 63ประกาศเผยแพร่ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ทบทวนราคากลาง) แชร์  
20 ม.ค. 63ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้า แชร์  
27 พ.ย. 62ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด แชร์  
21 พ.ย. 61ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุก แชร์  
21 พ.ย. 61ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง แชร์  
18 มิ.ย. 61ประกาศเผยแพร่ราคากลางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แชร์  
15 มิ.ย. 61ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเปลี่ยนถังประปา 12 ลบ.ม. หมู่ 17 แชร์  
23 มี.ค. 61ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำป่าสัก หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง แชร์  
23 มี.ค. 61ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านสวรรค์ แชร์  
19 ก.พ. 61ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างตามแบบ ปปช01 แชร์  
21 ก.ย. 60โครงการวางท่อระบายน้ำ_หมู่_9 แชร์  
15 ก.ย. 60โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซับมะกรูดม1 แชร์  
15 ก.ย. 60ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_1 แชร์  
15 ก.ย. 60ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_15 แชร์  
15 ก.ย. 60ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรังสายเรียบคลอง_หมู่_15 แชร์  
15 ก.ย. 60ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมหินผุ_หมู่_12 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา