เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562335 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562271 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด ในเขตตำบลคลองกระจัง 64 ก.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 21202 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 11402 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์12922 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน14113 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง10911 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง11511 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง14111 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง10511 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง1013 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ตอน 116018 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตอน 212918 ก.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะเข้าเสนอราคา 213431 ส.ค. 61
ประกาศ ผู้ชนะเข้าเสนอราคา 113731 ส.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบฯ 2561 รอบไตรมาส งวดที่ 112514 ก.พ. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 256113822 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า1339 ม.ค. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน1299 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB