เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-ปี 2563503 ส.ค. 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)141 ก.ค. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563/ว62141 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน-ปี 2563141 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3-2563131 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม-ปี 2563111 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-ปี 256391 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)71 เม.ย. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/ว62101 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม-ปี 256391 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2-256381 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-ปี 256382 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-ปี 256383 ก.พ. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563/ว6293 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม-ปี 256393 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1-256383 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน-ปี 256392 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ปี 256391 พ.ย. 62
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 391 ต.ค. 62
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562-ว6291 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB