เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-ปี 256313 ส.ค. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563/ว6221 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน-ปี 256311 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3-256311 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม-ปี 256311 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-ปี 256311 พ.ค. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/ว6221 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม-ปี 256311 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2-256311 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-ปี 256312 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-ปี 256313 ก.พ. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563/ว6213 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม-ปี 256313 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1-256313 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน-ปี 256312 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ปี 256311 พ.ย. 62
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562-ว6211 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4-256211 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน-ปี 2562130 ก.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-ปี 2562130 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB