เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562135 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562111 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 21012 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 11152 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์10822 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน12413 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง9711 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง10111 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง12711 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง8711 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง853 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ตอน 115018 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตอน 212018 ก.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะเข้าเสนอราคา 212531 ส.ค. 61
ประกาศ ผู้ชนะเข้าเสนอราคา 112131 ส.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบฯ 2561 รอบไตรมาส งวดที่ 111714 ก.พ. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 256112222 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้า1209 ม.ค. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน1109 ม.ค. 61
ประกาศ_ผู้ชนะเสนอราคา_ซ่อมคลองส่งน้ำ_หมู่_71024 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB