เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ปี25644630 พ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ปี 25641411 พ.ย. 63
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.2)952 ต.ค. 63
แผนเผยแพร่จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์492 ต.ค. 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)3430 ก.ย. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563-ว622330 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 ปี 25632130 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน-ปี 25631830 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-ปี 25631931 ส.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-ปี 25631783 ส.ค. 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)311 ก.ค. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563/ว62291 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน-ปี 2563281 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3-2563271 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม-ปี 2563261 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-ปี 2563241 พ.ค. 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)231 เม.ย. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563/ว62251 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม-ปี 2563241 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2-2563221 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB