เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุก6721 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง7221 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256111818 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเปลี่ยนถังประปา 12 ลบ.ม. หมู่ 1711715 มิ.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำป่าสัก หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง11223 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านสวรรค์12623 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างตามแบบ ปปช0111419 ก.พ. 61
โครงการวางท่อระบายน้ำ_หมู่_911521 ก.ย. 60
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซับมะกรูดม115915 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_115215 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_1511015 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรังสายเรียบคลอง_หมู่_1511915 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมหินผุ_หมู่_1211215 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB