เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้า25220 ม.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด8627 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุก12621 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง11521 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256116318 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเปลี่ยนถังประปา 12 ลบ.ม. หมู่ 1717215 มิ.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำป่าสัก หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง15523 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านสวรรค์17823 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างตามแบบ ปปช0116119 ก.พ. 61
โครงการวางท่อระบายน้ำ_หมู่_918721 ก.ย. 60
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซับมะกรูดม121815 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_119715 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_1515715 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรังสายเรียบคลอง_หมู่_1516715 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมหินผุ_หมู่_1215415 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB