เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุก8621 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง7621 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256112418 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเปลี่ยนถังประปา 12 ลบ.ม. หมู่ 1712215 มิ.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำป่าสัก หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง11623 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านสวรรค์13123 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างตามแบบ ปปช0111919 ก.พ. 61
โครงการวางท่อระบายน้ำ_หมู่_912121 ก.ย. 60
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซับมะกรูดม116315 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_115715 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_1512115 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรังสายเรียบคลอง_หมู่_1512315 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมหินผุ_หมู่_1211615 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB