เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ทบทวนราคากลาง)1517 ก.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้า31020 ม.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด12627 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุก13821 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง12321 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256117518 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเปลี่ยนถังประปา 12 ลบ.ม. หมู่ 1718315 มิ.ย. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำป่าสัก หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง16923 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ผิวจราจร หมู่ที่ 12 บ้านสวรรค์18723 มี.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างตามแบบ ปปช0116919 ก.พ. 61
โครงการวางท่อระบายน้ำ_หมู่_919521 ก.ย. 60
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายซับมะกรูดม122815 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_120715 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรัง_หมู่_1516415 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมลูกรังสายเรียบคลอง_หมู่_1517615 ก.ย. 60
ตารางเปิดเผยราคากลาง_ซ่อมแซมหินผุ_หมู่_1216615 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB