เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (งวดที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)121 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2562 101 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (งวดที่ 3 เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)1330 มิ.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9730 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (งวดที่ 2 เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)631 มี.ค. 62
ประกาศเชิญชวน620 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินการไตรมาส3 ปี 256111028 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 256110628 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 256110428 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 256110128 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน9528 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม9928 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน9128 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม9128 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน9928 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง848 ม.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)531 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง7228 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง8319 ธ.ค. 61
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624479 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB