เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า12เมตรจำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)1121 ก.พ. 63
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารบำบัดผู้สูงอายุและผู้พิการ ระยะที่ 3 (โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1130 ม.ค. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้า5320 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้นคันดิน และบดอัด156 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงผิวจารจรเดิม ประจำเดือนธันวาคม 25625117 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1413 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1113 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 17 บ้านวังขอนพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1213 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 13 บ้านวังไทร ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1011 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์811 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 911 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 7 บ้านโคกสุข ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์911 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 711 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1111 ธ.ค. 62
ปรตะกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1011 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 12 บ้านนาสวรรค์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์911 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 11 บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 911 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 10 บ้านวังขอน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์1011 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100ชุด4411 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร (เสริมผิวจราจร คสล.เดิม) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณหน้าโรงเรียนวังขอน หมู่ที่ 17 บ้านวังขอนพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์174 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB