เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100ชุด3221 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1621 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1321 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (งวดที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)211 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2562 191 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (งวดที่ 3 เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)2030 มิ.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10230 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (งวดที่ 2 เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)1131 มี.ค. 62
ประกาศเชิญชวน1220 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินการไตรมาส3 ปี 256111828 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 256111528 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 256111428 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 256111328 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน10628 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม10728 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน9928 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม9828 ม.ค. 62
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน10728 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง898 ม.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)1131 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB