เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ปี25645430 พ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ปี 25641521 พ.ย. 63
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผด.2)1012 ต.ค. 63
แผนเผยแพร่จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์562 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ231 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ211 ต.ค. 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)3830 ก.ย. 63
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563-ว622930 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 ปี 25632430 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน-ปี 25632130 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม-ปี 25632231 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 19213 ส.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-ปี 25631853 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินผุสายเขาแหลม - แยกลาดยางนาสวรรค์-วังตาอินทร์ หมู่ที่ 12 บ้านนาสวรรค์17224 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายหลังบ้านนายวิเศษ อักษรประจักษ์ หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา17324 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโคกสุข18224 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายต่อจากถนนคอนกรีต - แยกเกษตรนคร หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม2624 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างฝายหินทิ้ง บริเวณไร่นายผาคลองชะเอม หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์2824 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ก้านขุนทด หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ2624 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทราย แม้นชัยภูมิ หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ2724 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB