เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100ชุด1621 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1321 พ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1021 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562135 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562121 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (งวดที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)191 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2562 171 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (งวดที่ 3 เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)1730 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 21012 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 11152 พ.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10230 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (งวดที่ 2 เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)1031 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์10822 ก.พ. 62
ประกาศเชิญชวน1020 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน12413 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง9711 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง10111 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง12711 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง8711 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินการไตรมาส3 ปี 256111528 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB