เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 25634629 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด เกาะแก้ว และ ศพด หนองสรวง318 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 25634431 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน มีนาคมถึงมิถุนายน 25632910 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 9 และ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 636 มี.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตรจำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding766 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการตรวจสอบ ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน1126 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า12เมตรจำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)6321 ก.พ. 63
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารบำบัดผู้สูงอายุและผู้พิการ ระยะที่ 3 (โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์3930 ม.ค. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้า14920 ม.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)พร้อมกระเช้าไฟฟ้า21520 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้นคันดิน และบดอัด366 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562931 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงผิวจารจรเดิม ประจำเดือนธันวาคม 25627317 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2613 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์2613 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 17 บ้านวังขอนพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2613 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 13 บ้านวังไทร ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์2211 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์2011 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2211 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB