เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อโครงการ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Steet Light) แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด ตามแบบนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 86 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 งบประมาณ 7,000,000 บาท 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB