เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562

แชร์

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้ตรวจสอบนั้น
           บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เรียบร้อยแล้วจึงประกาศประสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
0.01s. 0.50MB