นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 5,135 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินผุสายเขาแหลม - แยกลาดยางนาสวรรค์-วังตาอินทร์ หมู่ที่ 12 บ้านนาสวรรค์ แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายหลังบ้านนายวิเศษ อักษรประจักษ์ หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโคกสุข แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายต่อจากถนนคอนกรีต - แยกเกษตรนคร หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างฝายหินทิ้ง บริเวณไร่นายผาคลองชะเอม หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์ แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ก้านขุนทด หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทราย แม้นชัยภูมิ หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าถั่ว-ซับมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง แชร์  
11 มิ.ย. 63ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ แชร์  
29 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
8 เม.ย. 63ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด เกาะแก้ว และ ศพด หนองสรวง แชร์  
31 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
10 มี.ค. 63ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน มีนาคมถึงมิถุนายน 2563 แชร์  
6 มี.ค. 63ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 9 และ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  แชร์  
6 มี.ค. 63ประกาศ ผลการตรวจสอบ ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แชร์  
30 ม.ค. 63ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารบำบัดผู้สูงอายุและผู้พิการ ระยะที่ 3 (โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 205 รายการ
เปลี่ยนภาษา