นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 4,999 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 62ประกาศปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการของ อบต.คลองกระจัง แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา