นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 5,015 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ก.พ. 64ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แชร์  
29 ก.ย. 63แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แชร์  
14 มิ.ย. 62ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร แชร์  
14 มิ.ย. 62ส่วนที่ 3 แชร์  
14 มิ.ย. 62ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต แชร์  
14 มิ.ย. 62บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แชร์  
14 มิ.ย. 62ส่วนที่ 4 แชร์  
14 มิ.ย. 62ส่วนที่ 2 แชร์  
14 มิ.ย. 62ส่วนที่ 1 แชร์  
14 มิ.ย. 62ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
14 มิ.ย. 62ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แชร์  
14 มิ.ย. 62ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แชร์  
14 มิ.ย. 62 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แชร์  
14 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา