เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314
ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี_25611273
ประกาศเผยแพร่_แผนจัดหาพัสดุ_ผด2_ประจำปีงบประมาณ_2560.pdf1166
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ_ประจำปี_25593146
ประกาศองค์แผนการจัดหาพัสดุ ปี 25584132
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ_25575153
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 25561161
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 25524150
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_2552_ ไตรมาส ที่_31143
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_2552_ไตรมาส ที่_21150
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย_ปี_25511192
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_25501145
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_2549_ไตรมาสที่_31160

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB