เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563120
ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี_25611295
ประกาศเผยแพร่_แผนจัดหาพัสดุ_ผด2_ประจำปีงบประมาณ_2560.pdf1186
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ_ประจำปี_25593166
ประกาศองค์แผนการจัดหาพัสดุ ปี 25584150
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ_25575175
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 25561186
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 25524175
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_2552_ ไตรมาส ที่_31164
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_2552_ไตรมาส ที่_21169
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย_ปี_25511214
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_25501160
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ปี_2549_ไตรมาสที่_31182

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB