นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 5,117 คน

แผนแม่บทสารสนเทศ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ม.ค. 63ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แชร์  
1 เม.ย. 62ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ แชร์  
24 ก.ย. 58แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา