นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 423 คน

เยี่ยมชม 4,943 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา