เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

วันที่ 14 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 62-65.pdf31.73 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB