เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปี 2560 - 2564

วันที่ 7 พ.ย. 61 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 - 2564.pdf2.78 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB