เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 25 มิ.ย. 61 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต851.87 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB