เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนแม่บทสารสนเทศ

ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 7 ม.ค. 63 หมวดหมู่ แผนแม่บทสารสนเทศ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

img-201102151643.pdf262.18 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนแม่บทสารสนเทศ

0.02s. 0.50MB