เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริคฃตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 ต.ค. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

img-201030101634.pdf819.67 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB