เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)

วันที่ 30 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนงานอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบ.pdf517.49 KB
ประกาศแผน BCP.pdf315.84 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

0.02s. 0.50MB