เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 11 ต.ค. 62 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf1.06 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.02s. 0.50MB