เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 11 ต.ค. 62 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

บันทึกข้อความ รายงานการฝึกอบรมตามแผนการฝ.pdf200.13 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.01s. 0.50MB