เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วันที่ 11 ต.ค. 62 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศเจตจำนง.pdf778.98 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB