นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 5,103 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายอุดมชัย ทองสังข์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

  081-3247935

 • -ว่าง-

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

 • -ว่าง-

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

 • -ว่าง-

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

เปลี่ยนภาษา