นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 5,012 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ย. 63เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2565 แชร์  
9 ต.ค. 63แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา