เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง7130 ก.ค. 63
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25624229 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลคลองกระจัง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25624829 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีปี 25625253 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB