เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ค. 1441)2212 พ.ย. 62
ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และคำชี้แจง ปี 2562 (เพิ่มเติม)168 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 25623723 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน 2418 ต.ค. 62
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์2318 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช บรมนาถบิตร 1913 ต.ค. 62
โครงการรณรงค์​ ป้องกันโรคไข้เลือดออก​ (Big Cleaning Day2611 ต.ค. 62
การรับสมัครแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล​ จังหวัดเพชรบูรณ์7718 ก.ย. 62
ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอวังโป่ง5410 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประจำปี​ ๒๕๖๒435 ก.ย. 62
พิธีเปิดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง199 ส.ค. 62
โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2244 " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2028 ก.ค. 62
คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒14224 ก.ค. 62
โครงการแห่งเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเกาะแก้ววนาราม14712 ก.ค. 62
โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลคลองกระจัง ปี ๒๕๖๒13512 ก.ค. 62
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒5312 ก.ค. 62
การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.25621355 ก.ค. 62
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน905 ก.ค. 62
โครงการอบรมกู้ชีพ - กู้ภัย8619 มิ.ย. 62
ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7814 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB