เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ภัยคุกคามยาเสพติด/ความเสียหายจากยาเสพติด425 มี.ค. 63
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 696/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)6724 มี.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน1118 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เขตบริการ รพ.สต.เกาะแก้ว813 มี.ค. 63
โครงการกองทุนขยะตำบลคลองกระจัง อ.ศรีเทพ ต้นแบบในการกำจัดปละตัดแยกขยะอย่างยั้งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ชุมชนสะอาด ปราศจากมลพิษ”712 มี.ค. 63
บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง4910 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ครั้งที่ 1 เขตบริการ รพ.สต.วังขอน89 มี.ค. 63
กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 25635229 ม.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง5827 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการฝึก3021 ม.ค. 63
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์2713 ม.ค. 63
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์)2713 ม.ค. 63
แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ1713 ม.ค. 63
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม265 ม.ค. 63
ประกาศคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลุกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 6)4323 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256216818 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) (สื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ และสปอร์ตโมบายยูนิต11313 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 515 ธ.ค. 62
การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ค. 1441)5412 พ.ย. 62
ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และคำชี้แจง ปี 2562 (เพิ่มเติม)488 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB