เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ค. 1441)1312 พ.ย. 62
ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และคำชี้แจง ปี 2562 (เพิ่มเติม)158 พ.ย. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 25623423 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน 2018 ต.ค. 62
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์2018 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช บรมนาถบิตร 1713 ต.ค. 62
โครงการรณรงค์​ ป้องกันโรคไข้เลือดออก​ (Big Cleaning Day2211 ต.ค. 62
การรับสมัครแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล​ จังหวัดเพชรบูรณ์7418 ก.ย. 62
ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอวังโป่ง5310 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประจำปี​ ๒๕๖๒415 ก.ย. 62
พิธีเปิดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง169 ส.ค. 62
โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2244 " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1528 ก.ค. 62
คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒13924 ก.ค. 62
โครงการแห่งเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเกาะแก้ววนาราม12912 ก.ค. 62
โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลคลองกระจัง ปี ๒๕๖๒13212 ก.ค. 62
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒5112 ก.ค. 62
การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.25621305 ก.ค. 62
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน855 ก.ค. 62
โครงการอบรมกู้ชีพ - กู้ภัย8419 มิ.ย. 62
ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7414 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB