เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้เข้ามาจุดคัดกรอง การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ กับจังหวัดลพบุรี188 ม.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่20)237 ม.ค. 64
อบต.คลองกระจัง ลงพื้นที่จุดคัดกรองโควิดตู้ยามตำรวจคลองกระจัง ร่วมกับงานปกครองอำเภอศรีเทพ (ช่วงค่ำ)146 ม.ค. 64
อบต.คลองกระจัง ลงพื้นที่จุดคัดกรองโควิดตู้ยามตำรวจคลองกระจัง ร่วมกับงานปกครองอำเภอศรีเทพ (ช่วงเช้า-บ่าย)156 ม.ค. 64
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่16) และคำสั่งศุนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่ 1/2563 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9144 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 173 ม.ค. 64
จุดบริการประชาชน "7วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564"3029 ธ.ค. 63
กิจกรรมทำความสะอาด พร้อมฉีดล้าง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน จุดคัดกรอง จุดบริการประชาชน เพื่อยับยั้งและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 2329 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ หากท่านเดินทางมาจากจังหวัดอื่น เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือท่าน #ลงทะเบียน โดยการแสกนคิวอาร์โค๊ด QR CORD ด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้2728 ธ.ค. 63
อบต.คลองกระจัง ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยมอบให้แก่เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่งในพื้นที่4023 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2022 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 1 ม.ค. 644421 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง821 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5บทความ ตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้.3730 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต7126 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง8925 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์3424 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์2424 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้5224 พ.ย. 63
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 25655013 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB