เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค อบต.คลองกระจัง ออกพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระจังเพื่อยับยั้ง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1427 พ.ค. 63
โครงการ " ตู้ปันสุข " หยิบไปแต่พอดี .. ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน 7321 พ.ค. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2320 พ.ค. 63
การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนพฤษภาคม 25633212 พ.ค. 63
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1093/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม)917 พ.ค. 63
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย537 พ.ค. 63
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563391 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด6230 เม.ย. 63
มอบเช็คและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 7ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 63 8623 เม.ย. 63
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิม ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)4923 เม.ย. 63
ตรวจคัดกรองCOVID-19 ประจำวันที่ 23 เม.ย. 635923 เม.ย. 63
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ และการจัดการกับศพ (มัยยิต) (ฉบับที่ 3/2563)3721 เม.ย. 63
มอบเช็คและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 11ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 2716 เม.ย. 63
มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง4816 เม.ย. 63
มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง4715 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง3614 เม.ย. 63
มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 6ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 63 3414 เม.ย. 63
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค อบต.คลองกระจัง ออกพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อยับยั้ง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2610 เม.ย. 63
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค อบต.คลองกระจัง ออกพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนเพื่อยับยั้ง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2410 เม.ย. 63
ตรวจคัดกรองCOVID-19 ประจำวัน339 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB