องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังขอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ สถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วย 7 คลิป  ดังนี้

คลิปที่ 1 : เพชรบูรณ์..เมืองต้องห้ามพลาด https://youtu.be/M03rxtTUmWI

คลิปที่ 2 : หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ https://youtu.be/1OueRYvSg7Q

คลิปที่ 3 : Green Season In Phetchabun https://youtu.be/LHlFYrG9-IQ

คลิปที่ 4 : ศรัทธาเหนือกาลเวลา...งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ https://youtu.be/mRMDwQGWiUU

คลิปที่ 5 : เที่ยวชิคชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ https://youtu.be/2OljG1xcf3w

คลิปที่ 6 : กิน ของฝาก เพชรบูรณ์  https://youtu.be/ChPzBEtlbOw

คลิปที่ 7 : ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน  https://youtu.be/pyiz0UN8P6w