วันนี้วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยท่านนายกณัชพิมพ์ บุญโชติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ได้เล็งเห็น ถึงความในการ กู้ชีพ กู้ภัย กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ, เอกชน , โรงงานหรือบ้านเรือนประชาชน หรือการเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็น เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับอันตรายแสนสาหัสและมีความต้องการที่จะนำไปรักษากระทันหันและโดยด่วน ซึ่งไม่สามารถใช้ยานพาหนะทางบก เช่น รถกู้ชีพ กู้ภัย ขนส่งไปยังโรงพยาบาลได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ยานพาหนะขนส่งและลำเลียงผู้ประสบเหตุภัยทางอากาศเพื่อรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุให้รอดชีวิตได้ทันท่วงที ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองกระจัง ให้มีความรู้และให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสบการณ์ในการลำเลียงขนส่งประชาชนผู้ประสบเหตุ ประสบภัย ดังกล่าวทางอากาศเพื่อนำส่งโรงพยาบาลให้ทันท่วงที เป็นการรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุให้พ้นภัยและพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน