จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการประกวดผ้าสืบสาน  อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ใบสมัครและประกาศตามรายละเอียดที่แนบมานี้