นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 5,134 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564  แชร์  
22 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  แชร์  
21 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 1 ม.ค. 64 แชร์  
24 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
24 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
12 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
29 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
18 ส.ค. 63สำนักงาน ปปง.ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 และ มาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 แชร์  
13 ส.ค. 63มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) แชร์  
23 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง แชร์  
26 มิ.ย. 63การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน แชร์  
12 พ.ค. 63การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
7 พ.ค. 63คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1093/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ และการจัดการกับศพ (มัยยิต) (ฉบับที่ 3/2563) แชร์  
16 เม.ย. 63มอบเช็คและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง จำนวน 11ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63  แชร์  
25 มี.ค. 63ภัยคุกคามยาเสพติด/ความเสียหายจากยาเสพติด แชร์  
10 มี.ค. 63บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง แชร์  
14 ก.พ. 63การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 103 รายการ
เปลี่ยนภาษา