เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

แชร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นายอำนาจ  พวงย้อย ประธานสภา อบต.คลองกระจัง เป็นประธานในการประชุมสภา อบต.คลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ  โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง จากทั้ง 18 หมู่บ้าน รวมถึงนายอุดมชัย  ทองสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการประจำ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB