เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว เพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระจัง และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB