เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด โซนใน เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

แชร์

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอน ดำเนินการพ่นหมอกควันบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด โซนใน เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB