เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองกระจัง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ดำเนินการพ่นหมอกควันบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB