เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน

แชร์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ท่านณัชพิมพ์ บุญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแก้ว พบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ได้รับการแจ้งพบผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว และดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB