เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค อบต.คลองกระจัง ออกพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลคลองกระจังเพื่อยับยั้ง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แชร์

27 พ.ค. 63
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลคลองกระจังนำโดยนายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ จนท.สาธารณสุข กองสาธารณสุข อบต.คลองกระจัง สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ออกดำเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 15 17 18 ต.คลองกระจัง
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ลูกค้า
๑.ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคน
๒.เดินจับจ่ายซื้อสินค้าเว้นระยะห่างกัน ๑ เมตร
๓.มีไข้ไม่เข้าสถานประกอบการ
๔.ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสถานประกอบกิจการ
แม่ค้า
๑.ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคน
๒.เว้นระยะห่างระหว่างร้านอย่างน้อย ๑ เมตร กรณีตลาดนัด
๓.ให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้ายได้โต๊ะละ ๑ คน กรณีร้านอาหารร้านแผงลอย
๔.ให้เข้ารับบริการได้ครั้งละ ๑ คน กรณีร้านตัดผมร้านเสริมสวย
๕.มีไข้ไม่ประกอบกิจการ
๖.งดการรวมกลุ่มพุดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น
๗.จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสถานประกอบกิจการ

Wangkhon health team


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB