เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปี 2563 โดยมีตัวแทนอาสาสมัครปศุสัตว์ทั้ง 18 หมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้าน โดยรับมอบอำนาจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากนายเขษมศักดิ์ ประโลมจิตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ทำการแทน ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ พร้อมทราบแนวทางในการดำเนินโครงการฯ และรับมอบวัคซีนโดยท่านณัชพิมพ์ บุญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง มอบหมายนายอุดมชัย ทองสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ส่งมอบวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อนำไปฉีดให้แก่สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB