เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตรวจคัดกรองCOVID-19 ประจำวันที่ 23 เม.ย. 63

แชร์

วันที่23 เม.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ได้ทำการตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทุกคนและประชาชนที่เข้ามารับบริการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดคัดกรอง. หน้าที่ทำการ อบต.คลองกระจังเป็นประจำทุกวัน. เวลา 08.30 -16.30 น.


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB