เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน ณ ที่ทำการอบต.คลองกระจัง นำโดยท่านณัชพิมพ์ บุญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ท่านอุดมชัย ทองสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ และเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB