เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์)

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ขอเผยแพร่ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อทราบ เกี่ยวกับประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์) สามารถแสดงความคิดเห็นของมาตรฐาน ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. เว็ปไซต์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ

2. เว็ปไซต์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฏหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม

3. http:/forms.gle/uGyjWJ4wEbgkiHGj9 หรือ ทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ

 

รายละเอียดปรากกฎตามสิ่งที่แนบมานี้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB