เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ค. 1441)

แชร์

การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ค. 1441) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ทราบ ช่องทางการลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง หรือลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ที่ได้รับอนุญาตจากคณธกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562  หรือลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ https://hajthailand.dopa.go.th/หัวข้อ "ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน"


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB