เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และคำชี้แจง ปี 2562 (เพิ่มเติม)

แชร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแจ้งว่า ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์มตามมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้และบริการ พ.ศ.๒๕๔๒ และการกำหนดพื้นที่ควบคุมการขนย้ายสินค้า มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ออกประกาศ
และคำชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อทราบและให้ประชาสัมพันธ์ห้ผู้ประกอบการได้ทราบและปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวต่อไป

https://drive.google.com/drive/folders/1DNAROxJpMUWwl2l2A52bVHVtsxIkRfAn


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB