วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลองกระจัง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการประเมินผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุฝึกปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักและการใช้เครื่อง รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการฝึกการถอดหมวดดันน็อคให้กับอาสาสมัครฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติบนท้องถนน